რუსებიც კი გაკვირვებით შესცქერიან ამათ. ან ბიძინოკრატია, ან დემოკრატია, ასეა საკითხი – დავით ზურაბიშვილი | ფრაგმენტი 2 | 12.06.2024