გაუგებარია, ერთი პარლამენტარი თუ მოხვდა სანქციორებულებში მაშინ რატომ არ არის დარჩენილი 83? – კახიანი | 07.06.2024