“ჩვენს პარტნიორს არ დარჩენია არაფერი, გარდა სანქციებისა, ეს ერთადერთი ენა ესმის ივანიშვილს” | 06.06.2024