ბიძინა ფეხშიშველა ირბენს სალამურით ხელში, გიჟები არიან, გაიგეთ ხალხნო! – გუბაზ სანიკიძე | ფრაგმენტი 1 | 05.06.2024