“ჩვენი თაობა არის ახალი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა! ყველა ვართ ერთინი”! | 14.05.2024