ქვეყანას კორუფციით გამდიდრებული, მდიდარი ელიტა მართავს, რა გახდა უფასო კვების პროგრამა სკოლებში? – ანა წითლიძე | 02.04.2024