რა მათემატიკაა, რა ლოგიკაა? – ხმაურიანი კომიტეტის სხდომა კვოტებზე | 02.04.2024