რადგან ჯანსაღი ოპოზიცია არ გვყავს, მე ვითავებ, სპორტი მაქსიმალურდ იყოს წარმოდგენილი – ყაველაშვილი | 02.04.2024