“თუ ვინმე საუბრობს ქალებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ისევ ქალები ვართ. ეს ხმა აღარ უნდა ისმოდეს”? | 02.04.2024