ზვიად გამსახურდიას ფოტოს პარლამენტში დავკიდებთ შესაბამის ადგილას- ნატო და როსტომ ჩხეიძეების ბრიფინგი | 02.04.2024