გახარიას გუნდი „ოცნებას“ „საარჩევნო კოდექსში“ ცვლილებებთან დაკავშირებით, საკუთარ ხედვას სთავაზობს | 28.03.2024

პარტია „საქართველოსთვის“ მმართველ გუნდს „საარჩევნო კოდექსში“ ცვლილებებთან დაკავშირებით საკუთარ ხედვას სთავაზობს. ბექა ლილუაშვილის თქმით, საკრებულოს წევრობის კანდიდატი არჩეულად ჩაითვალოს თუ იგი მიიღებს ნამდვილი ხმების 40%-ზე მეტს, ან თუ მის მიერ მიღებული ნამდვილის ხმების რაოდენობა ორჯერ აღემატება მხარდაჭერის მიხედვით რიგით მეორე კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას – სხვა შემთხვევაში, გაიმართოს არჩევნების მეორე ტური. ასევე პარტია ითხოვს, რომ მმართველმა გუნდმა,  პროექტიდან უნდა ამოიღოს მეორე ცვლილება, რომელიც “მიმართულია მათ მიერ საარჩევნო ოლქებსა თუ მუნიციპალიტეტებში კონკრეტული კანდიდატების ადგილობრივ ფეოდალებად გაფორმებისკენ.”