მათთვის არაფერი წმინდა აღარ არსებობს – პარლამენტის თავმჯდომარის ანგარიში პარლამენტს | 22.02.2024