ბიძინა ვიღაცას დაიჭერს, შიშს დააბრუნებს, ბიძინაზე ლოცვას გააძლიერებს, მამაძაღლობს- გია ხუხაშვილი | ფრაგმენტი 1 | 24.01.2024