კვალი კარგა ხანია მისულია კეზერაშვილამდე, მისი ბიძაშვილის დაკვება არ არის გასაკვირი | 29.12.2023