წერტილი უნდა დაესვას ადამინის მიერ ცხოველის გარეთ დატოვებას! – – თამაზ ელიზბარაშვილი | ფრაგმენტი 1 | 27.12.2023