კალაძის განცხადებები მთავრობის სხდომაზე | 20.12.2023