ჭკუაზე მოვიდეს ყველა და შესაძლებლობა სათანადოდ გამოიყენოს! – ლილუაშვილი | 18.12.2023