სიფრთხილეა გამოსაჩენი, დღეს იყო ისევ ძველი რიტორიკა – ცალ და ორ ფეხზე დგომა- გიგი გიგიაძე | ფრაგმენტი 4 | 15.12.2023