ჟენევის მოლაპარაკებებში მხარეები არიან მხოლოდ რუსეთი და საქართველო | 01.12.2023