აფხაზეთში პოლიტიკურ მხარეს წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ფედერეაცია – გიორგი ნონიაშვილი | 01.12.2023