მილიონ მოქალაქეს, რომელმაც ხმა მისცა „ქართულ ოცნებას“, რუსული ოცნებები აქვს? – ხმაური ბიუროზე | 27.11.2023