თვითონ მოიწყეს ცხოვრება, ქართული სახელმწოფო და ქართველი ხალხი დეგრადირებს – ბარამიძე | 23.11.2023