ისრაელის მოქმედება არის იძულებითი, მსხვერპლი – მინიმალური – გიორგი თავდგირიძე | ფრაგმენტი 3 | 20.11.2023