„ოცნება“ პირობების შემსრულებელი არაა! მოგვეცით შესაძლებლობა და უმოკლეს ვადაში შესრულდება” | 09.11.2023