ეს ბაზა იქნება უკრაინის ლეგიტიმური სამიზნე – დავით ბრაგვაძე | ფრაგმენტი 3 | 05.10.2023