მიზანმიმართული ნაბიჯი დაპირისპირების, პოლარიზაციის გაღრმავებისკენ – გახარია პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე | 01.09.2023