ბიძინა გაიჭედა, ვეღარ გამოდის ამ მდგომარეობიდან, მძევალია მისი მოქმედების – დავით ზურაბიშვილი | ფრაგმენტი 2 | 01.09.2023