რატომ გამოიწვია თბილისის ფაქტობრივი პარალიზება წვიმამ | 30.08.2023