დიდი ბიძინა, პატარა ბიძინა, ყველგან ბიძინა! ვაი, ჩვენს პატრონს – შალვა ნათელაშვილი | ფრაგმენტი 1 | 29.08.2023