ქალაქს რომ მოვკლავთ, ადამიანებიც შეიძლება მოვკლათ! ნუ დაღუპავთ ქალაქს! – ვატო სურგულაძე | 25.08.2023