ვაზელინის მაგივრად ცხვირიდან სისხლი რომ წამოგივა დღეს, მერე ნახავ! – ხმაური საკრებულოს სხდომაზე | 25.08.2023