ეს იმპერიული ფსიქოლოგიაა, რომ რუსეთი უნდა იყოს დიდი და მთელ მსოფლიოში ბატონობდეს – ედუარდ შევარდნაძე | 22.08.2023