სამაჩვეთია, მაჩვები დადიან, იყიდა ივანიშვიმა და დააგდო, აქ მტროს გამოყვანა უნდოდა – ალეკო ელსაშვილი | 21.08.2023