კალაძის განცხადებები მერიაში მთავრობის სხდომაზე | 15.08.2023