ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ გამოყავს შოვში მეწყერიდან დავით ჯელაძეს დისშვილი მაშო | 15.08.2023