აფხაზები და ოსები დაინტერესდებიან ჩვენით, თუ შევქმნით ნორმალურ სახელმწიფოს, – პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 4 | 15.08.2023