არა კომისიის შექმნა, არამედ ხელისუფლების შეცვლა უნდა იყოს მთავარი ამოცანა – წერეთელი | 15.08.2023