ჩაფარცხვის მცდეოლობაა, დანაშაულის დროს დუმილი დანაშაულში თანამონაწილეობაა – პაატა მანჯგალაძე | 10.08.2023