პროცესები მიდის. ყველა ასეთი ხეობა უნდა იყოს დეტალურად შესწავლილი – გიორგი გოცირიძე | ფრაგმენტი 1 | 09.08.2023