ქუთაისში მყოფი არაბი კაცი, რომელიც შოვში სტიქიის ზონაში გზავნის დახმარებას | 07.08.2023