რაჭის სტიქიის ზონაში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები | 04.08.2023