ადამიანის ღირსებაზე დგას დემოკრატიული და ლიბერალური სახლემწიფო – მიხეილ ნებიერიძე | ფრაგმენტი 2 | 03.08.2023