რუს ტურისტებს ანტალიის სასტუმროდან 35 კგ პროდუქტი მიჰქონდათ, რომელიც სასტუმროში მოაგროვეს | 02.08.2023