ამათ ჭირდებათ ვირთხების მჭამელი ვირთხები! ეს არის რუსულ-ჩინური ოპერაცია! – აკია ბარბაქაძე | ფრაგმენტი 2 | 02.08.2023