ივანიშვილი ბორგავს, გაუჭირდა! რატომ ბედავს რუსი?! -იმიტომ, რომ ვაბედინებთ! – მურმან დუმბაძე | ფრაგმენტი 1 | 28.07.2023