“თუ ვინმე აპელირებს, რომ სააკაშვილმა სცადა უფლებების დაცვა, უნდა ახსოვდეს, რას აკეთებდა ივანიშვილი” | 21.07.2023