გამარჯვების ფორმულა 30 წელი ვერ მოინახა, ეხლა მოინახება? – სოსო ცინცაძე | ფრაგმენტი 2 | 21.07.2023