არის მომენტი, როცა ფული უძლური ხდება, როცა ყველა უძლუირი გაერთიანდება – სოსო ცინცაძე | ფრაგმენტი 1 | 21.07.2023