კალაძის განცხადებები მთავრობის სხდომაზე მერიაში | 19.07.2023