კარი აღარაა, ტაძარში სარკმლიდან შეცურდები…მშვიდობით, ტაო-ბუბა კუდავა კავკასიძეების ციხის ეკლესიაში | 18.07.2023